Reference anlæg Sundhedsvæsen

Bevægelsesfrihed for alle

Hver dag, året rundt, åbner og lukker TORMAX, støjsvagt og sikkert, tusindvis af skyde- og svingdøre på landets hospitaler eller tilsvarende bosteder. De hjælper dermed både de besøgende, patienterne og sygehusets personale, med at få dagligdagen til at fungere.

Automatiske døre giver mennesker sikker og let adgang, og i et effektivt sundhedssystem er automatiske døre nødvendige for bevægelsesfrihed og hygiejne. Dette er med til at skabe en atmosfære af velvære og funktionalitet rundt om på afdelingerne.

Sygehusdirektører og plejehjemsledere, overlæger og det øvrige sygehus- og sikkerhedspersonale – alle har gavn af automatiske døre: Adgangskontrol med sammenkoblede sikkerhedssystemer, den hurtige åbning, understøttelse af sterile omgivelser, og sikkerhed i katastrofesituationer, hvis dørene er udstyret med brandsikring- eller flugtvejsfunktioner. Alt sammen til beskyttelse af menneskeliv.

TORMAX åbner porte og døre på sygehuse, psykiatriske centre, alderdoms- og plejehjem. På private klinikker, genoptrænings¬centre, sanatorier, institutioner til handicappede, kursteder og hoteller.