Reference anlæg Trafik

Til mennesker i bevægelse

Hurtigt, enkelt og sikkert. Banegårde og lufthavne er altid en udfordring. Det er steder med stor trafikmængde, der kræver forskellige typer af automatiske døre for at kunne håndtere alle, både de rejsende og de ansatte, med en sikker og komfortabel passage. Det kræver individuelle løsninger – både for offentligheden og for de ansatte, der har tilladelse til at færdes på, for andre, ellers forbudte områder.

Som planlægger og bygherre værdsætter du automatiske døre, fordi du kan styre dem centralt. Problematikken omkring brandsikring og adgangsrettigheder løses nemt. Dørene tilpasser sig nemlig person-trafikken. Vind og kulde holdes ude, og endelig spares der energi.

Med TORMAX åbner du døren til verden på banegården, i lufthavne, på fragt- og sorteringsanlæg, på posthuse, i parkeringshuse, i afgangshaller samt om bord på skibe.