Sikre automatiske døre

Sikkerheden skal være i top

For at finde den dørtype, som opfylder ejer- og brugerens krav, anbefales det at afklare vigtige aspekter tidligt i forløbet og ikke kun tænke på æstetikken. Det er især vigtigt at lægge vægt på personlig sikkerhed. Brug de følgende stikord i form af en lille tjekliste til din planlægning.

Hvor skal døren monteres?

 • Bygningstype (banegård, lægehus)
 • Dørens størrelse
 • Dørens vægt
 • Pladsforhold
 • Frirum
 • Udendørs- eller indendørsrum

Hvordan bruges døren?

 • Persontrafik
 • Hyppighed for brug
 • Rush-hours (tidspunkter for hovedtrafik med øgede spidsfrekvenser)
 • Åbne- og lukketider
 • Genstande, der skal transporteres

Hvem bruger døren?

 • Oplært personale
 • Publikumstrafik
 • Børn
 • Personer med begrænset bevægelsesevne (gamle mennesker, mennesker med handicap)

Andre krav til døren?

 • Flugtvej
 • Brandsikring
 • Indbrudshæmning
 • Vandtæt
 • Hermetisk tæt (laboratorium)
 • Lydisolering

Hvor hurtigt skal døren bevæge sig?

 • Den maksimale energi beregnes på følgende måde:
  • Skydedøre       E=(m*v2) /2
  • Svingdøre    E=(J*ω2) /2

Den dynamiske kraft skal begrænses, så personskader er udelukkede.

 • Berøringsløs sensorik
 • Reduceret hastighed
 • Farlige steder skal kunne ændres eller fjernes

EU-maskindirektivet foreskriver, at risici skal undgås eller afhjælpes, der skal tages forholdsregler mod eventuelle risici, og brugerne skal informeres om restrisici. Vi anbefaler før idriftsættelse af et automatisk døranlæg, at der altid udføres risikoanalyser.


Oversigt over de vigtigste risikosteder og afhjælpning af disse

Skydedøre

Hovedlukkekant:
Fare på grund af fastklemning eller stød

pikto-gefahrenstellen-bild1_218_240_92

 

Minimering af risikoen ved hovedlukkekanten:
Forebyggelse af risikostedet med overvågede tilstedeværelsessensorer

pikto-gefahrenstellen-bild2_219_240_92

 

Sidelukkekant:
Fare på grund af stød eller fastklemning

pikto-gefahrenstellen-bild3_220_240_92

 

Minimering af risikoen ved sidelukkekanten:
Overholdelse af sikkerhedsafstandene
Løsning ved glatte vægge

pikto-gefahrenstellen-bild4_221_240_92

1) < 8 mm mod indtrækning af fingre
2) < 100 mm betragtes som tilstrækkelig sikkerhed mod stød (siden DIN 18650:2010)
3) > 200 mm mod kvæstelser af hovedet

 

Fløjdøre

Hovedlukkekant:
Fare på grund af stød og fastklemning ved åbning og lukning

pikto-gefahrenstellen-bild5_222_240_92

 

Minimering af risikoen ved hovedlukkekanten:
Forebyggelse af risikosteder med medkørende beskyttelsessensor (1), sikkerhedsafstande (2/3) og overvågede tilstedeværelsessensorer (2)

pikto-gefahrenstellen-bild6_223_240_92

 

Karruseldøre

Risikosteder ved karruseldøre

pikto-gefahrenstellen-bild7a_224_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild7b_224_240_208

 

Minimering af risikoen ved hovedlukkekanten (A) og indervæggen (B):
Sikkerhedsafstand (1) og sikkerhed ved forstolpen (2)

pikto-gefahrenstellen-bild8a_225_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild8b_225_240_92

 

Minimering af risikoen ved sidelukkekanten (C) samt af risikoen for stød ved dørfløjen:
Medkørende beskyttelsessensor (1) og berøringsfølsom sikkerhedsliste (2)

pikto-gefahrenstellen-bild9a_226_240_207  pikto-gefahrenstellen-bild9b_226_240_92