Automatiske Svingdøre

For sikker og komfortabel passage

Er manuel betjening af hængslede døre tung og besværlig, bliver adgangen lettere med automatiske svingdøre fra TORMAX. Automatikken, der er let at montere på nye såvel som eksisterende døre, er designet til sikker og lydløs drift i mange år. Automatiske svingdøre øger komforten, og sikrer komfortabel passage for dårligt gående, ja alle, uden forhindringer.

 

Automatiske Svingdøre – Typer

Standard montage

Ved standard udførsel er automatikken og de tilhørende arme synlige. TORMAX iMotion svingdørsautomatik, der er udført i et enkelt og tidssvarende design, åbner med motor og lukker med fjederkraft. TORMAX iMotion er velegnet til både ud- og indvendig døre, og kan tilpasses forskellige dørtyper på steder eller i miljøer, hvor krav til en sikker og komfortabel åbning af døre er påkrævet.

Anvendelsesområder

 • Brand- og røgsikring
 • Røgudluftning
 • Flugt- og redningsveje
 • Hermetiske døre
 • Lydisolerende døre
 • Strålingsbeskyttelsesdøre
 • Lavenergi byggeri
 • Barrierefrit byggeri

Tillægsfunktioner

 • Push & Go: Med et kort tryk på dørfløjen åbnes døren automatisk.
 • Dørlukkefunktion: Nem manuel betjening eksempelvis i forbindelse med strømsvigt.
 • Sluse- og vindfangsfunktion: To dørsystemer, som er justeret efter hinanden, regulerer adgangen eller forhindrer luftudvekslingen mellem ude og inde.
 • Adgangskontrol: Adgangen til bygningen overvåges via nøgle, brik, kode, videoovervågning eller biometriske data
 • Bygningsautomation: Integrering i eksisterende bygningsstyresystemer.
 • To uafhængige bevægelsesforløb: Mulighed for at programmere to bevægelsesforløb, som er uafhængige af hinanden, og som kan udløses via forskellige impulsgivere
 • Vindeksponering / miljøpåvirkning: Dørens bevægelsesforløb reguleres efter vind- og temperaturskift i begrænset omfang.

Åbningstype


med åbning til venstre eller højre


med åbning i samme retning


med åbning til venstre og højre (trafikdør)

Montageposition


montage på karm / montage på dørfløj enkeltfløjet


montage på karm / montage på dørfløj dobbeltfløjet

Armtype


normalarm, montage på karm


normalarm, montage på dørfløj


glidearm, montage på karm


glidearm, montage på karm med panikbeslag