Sikkerhedsnorm DS EN 16005

 

  • Automatiske døråbnere betragtes som maskiner iht. EN12100.
  • I 2013 indførte Danmark, standard EN 16005.
  • Standarden skelner mellem lavenergi og højenergi døre.
  • Der er oplyst klare minimums krav til sikkerhedsafstande.
  • Alle nye automatisk døranlæg skal risikovurderes og CE mærkes.
  • Automatiske døre må kun sættes i drift, når de overholder EN16005.
DS Certificering

 

CE