Oversigt over sensoriktyper

Kombinationssensor

Bevægelse og tilstedeværelse

Teknologien anvendes til kombineret åbning- og personsikkerhed ved automatiske døre. Endvidere har disse kombi-sensorer mange ekstra funktioner, som kan bidrage væsentligt til øget komfort ved døren.

 

Fordele

 • Omfattende sikkerhed garanteret for brugerne
 • En sensor til aktivering og sikkerhed

Radar-bevægelsessensor

Bevægelsessensorer registrerer personer i et foruddefineret område. De er derfor velegnede som åbningsimpulsgivere for automatiske døre.

 

Fordele

 • Gennemtrænger materialer som træ, kunststof, gips
 • Registrerer personer og varer
 • Registrering af bevægelsesretning mulig
 • Justerbar følsomhed

 

Ulemper

 • Stillestående eller stationære objekter registreres ikke
 • Fejlkilder kan forårsage fejlfunktioner
 • Reaktionsforhold er afhængige af objektets størrelse, hastighed ogb synsvinkel
 • Upræcist registreringsområde

Passiv infrarød bevægelsessensor

Efter en kort indstillingstid, fastholder de passive infrarøde sensorer det aktuelt målte infrarøde billede i det konfigurerede registreringsområde. Ved ændring af dette varmebillede genererer sensoren et defineret signal. Passive infrarøde sensorer er meget pålidelige åbningsimpulsgivere ved automatiske døranlæg.

 

Fordele

 • Flere indbygningsmuligheder
 • Nøjagtige indstillingsmuligheder
 • Nøjagtige registreringsområder

 

Ulemper

 • Stillestående og stationære objekter registreres ikke
 • Ingen detektion af materialer uden temperaturforskel
 • Usikkert, hvis temperaturforskellen mellem objekt og baggrund er lav

Aktiv infrarød sensor

Aktive infrarøde detektorer består af en sender og mindst to modtagerchips med optik af høj kvalitet. Modtageren er i stand til at registrere, om det infrarøde lys, som udstråles af senderen, reflekteres fra en person/et objekt inden eller uden for scanningsområdet (baggrund). Flere stråler kan arrangeres som linjer eller faste flader i modulsystemet.

Aktive infrarøde sensorer egner sig til beskyttelse mod personskader og skader på grund af skarpe kanter på karruseldøre, skydedøre (erstatning for beskyttelsesafskærmning) og svingdøre. Endvidere kan sensorerne anvendes som aktiveringssensor for dørdrevet.

Med baggrundsanalyse

Fordele

 • Registreringsområde muligt ved 0 mm
 • Test af senderen mulig
 • Registrering af reflekterende objekter

 

Ulemper

 • Baggrund nødvendig
 • Afhængig af baggrundens refleksionsgrad

 

Uden baggrundsanalyse

Fordele

 • Baggrund ikke nødvendig
 • Uafhængig af baggrundens refleksionsgrad

 

Ulemper

 • Ingen registrering i umiddelbar nærhed

Fotoceller

Fotoceller er sensorer, som berøringsløst registrerer genstande eller personer ved hjælp af lys. Fotocellerne reagerer på alle stråleafbrydelser mellem fotocelle sender- og modtager. Hvis der registreres en genstand, genererer sensoren et defineret elektrisk udgangssignal.

 

Fordele

 • Pålidelig anvendelse selv ved vanskelige forhold
 • Meget klart defineret aktiveringspunkt
 • Få problemer med reflekterende objekter

 

Ulempe

 • Montering af kablerne i dørprofilen
 • Ingen overfladebeskyttelse